KACGENERALFORSAMLING 2022

 

Generalforsamlingen finder sted Mandag den 7. februar 2021 kl. 19.30 i Kolding Motorsports klubhus på Montagevej 9, 6000 Kolding. Dagsorden ifølge vedtægterne.


Husk… Deltagelse i generalforsamling er betinget af, at kontingent er indbetalt og registreret på klubbens konto – så hvis ikke du allerede har fået betalt, så er det ved at være sidste chance.

Mobilepay på nr. 45597, husk at skrive navn eller evt. licensnummer i beskedfeltet.

Bankoverførsel til: reg.nr. 5346 konto 0246225, og husk at påføre dit navn eller evt. licensnummer i "beskedfeltet til modtager".

Husk også at du skal registrere dig som medlem – klik her for at komme til registering.

Der skal findes nogle nye kræfter til bestyrelsen da nogle af de nuværende medlemmer ikke ønsker at forsætte. Det er altid godt med nogle nye og friske ansigter i bestyrelsen, således at klubben forsat kan udvikles.

Så skulle du gå og have lyst til at være med i bestyrelsen, så skal du endelig ikke holde dig tilbage. Du kan selvfølgelig altid melde dig på banen til selve generalforsamlingen, men du er også meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen inden generalforsamlingen.

 

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og sekretær
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab, og budget for det efterfølgende år.
  4. Indkomne forslag (Forslag skal være modtaget af sekretær senest d. 1. januar)
  5. Valg af:
    - a. Medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
    - b. Revisor
  6. Eventuelt

 

 

Vi opfordrer medlemmerne til at få foretaget en test for Covid før generalforsamlingen af respekt for hinanden. Dette er ikke et krav for at deltage, men blot et ønske fra bestyrelsens side.

 

Med venlig hilsen


Bestyrelsen Kolding Motorsport

INDBETALING AF KONTINGENT 2022

Nu er det tid til at indbetale kontingent for kalenderåret 2021, og indbetaling kan ske enten pr. mobilepay eller via bankoverførsel. Blot til info så har bestyrelsen besluttet at fastholde kontingentsatserne som i 2020.


Mobilepay på nr. 801051, husk at skrive navn eller evt. licensnummer i beskedfeltet.

Bankoverførsel til: reg.nr. 5346 konto 0246225, og husk at påføre dit navn eller evt. licensnummer i "beskedfeltet til modtager"


KONTINGENTSATSER 2021

                                  Aktiv medlem voksen inkl. grundlicens.                                Kr. 800,00

                                  Aktiv medlem ungdom inkl. grundlicens.                             Kr. 500,00

                                  Almindelig medlem inkl. officiallicens.                                  Kr. 250,00

                                  MRC træningslicens inkl. medlemsskab over 18 år           Kr. 500,00

                                  MRC træningslicens inkl. medlemskab under 18 år          Kr. 350,00

                                  Prøvemedlem                                                                                Kr. 200,00


For dem som har behov for mere end en grundlicens f.eks. B-licens til rallycross, så er der penge at spare ved at indløse DASU licensen i januar. DASU giver 25% rabat på licensafgiften i hele januar måned.

*Gælder kun licensafgiften på kørerlicenser – og altså ikke grundlicenser og øvrige priser, eksempelvis porto, pris for fysisk kort etc. Rabat gælder kun licenser, der bestilles og betales i perioden 1.1.2021-31.1.2021.

Link til licensbestilling


Hvis du ikke har været med i KAC i 2021, men gerne vil være medlem hos os så brug følgende link: Bliv medlem